سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیرسیستم های متعارف و ادرس پذیر با وجود تفاوت در نحوه هم بندی و سطح فناوری به کار گرفته شده در انها، در یک مورد مشابه هستند و ان نحوه عملکرد رله گونه اشکار سازها است، همچنین وسایل خبردهنده در سیستم اعلام حریق مانند اژیرها، زنگها، بوقها و لامپها و.... که در صورت بروز حریق و شناسایی ان توسط مرکز کنترل، فرمان گرفته و ساکنین یا افراد داخل ساختمان را مطلع می کنند. این مراکز به دو دسته متعارف ( Conventional ) و ادرس پذیر( Addressable) تقسیم می شوند.
شایان به ذکر است هر دو سیستم از تجهیزاتی به نام اشکارساز (Detector) استفاده می شود که در مکان های مختلف مانند اشپزخانه، اتاق های بازرگانی، هتل ها و .... به صورت سقفی یا پایه های دیواری نصب می گردد و وظیفه شان تشخیص حریق و اعلان ان به مراکز کنترل نامبرده می باشد.که در 5 نوع زیر ساخته می شوند: